<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

金誉平台

<sup id="eoggm"><small id="eoggm"></small></sup>
<rt id="eoggm"><xmp id="eoggm">
<rt id="eoggm"><small id="eoggm"></small></rt>
<rt id="eoggm"><optgroup id="eoggm"></optgroup></rt>
<acronym id="eoggm"></acronym>
<acronym id="eoggm"></acronym>
<rt id="eoggm"><small id="eoggm"></small></rt>
<acronym id="eoggm"><small id="eoggm"></small></acronym>
<acronym id="eoggm"></acronym>

Digital l?sning f?r ?kad medborgarservice genom effektivare hantering av ?renden

Automatisera och digitalisera processer f?r att minska administrationen och frig?ra tid och resurser. Skapa smarta IT-st?d av era processer som s?kerst?ller r?tt information, till r?tt individ i r?tt tid – utan l?nga utvecklingsprojekt.
Boka demo

MER TID ?VER, OCH MINDRE STRESS

M?nga offentliga verksamheter brottas idag med en uppsj? av f?r?ldrade it-st?d som oftast utg?rs av eftersatta verksamhetssystem. Det ?r verksamhetssystem som oftast ?r stupr?rsfokuserade och som hindrar verksamheten fr?n att arbeta p? ett ?nskv?rt s?tt f?r att ta steg i den digitala utvecklingen. Konsekvenserna av detta ?r allt som oftast att en hel del arbete bedrivs utanf?r systemet vilket indirekt ger effekter p? efterlevnad, kvalitet och personberoende. Vi brukar ben?mna det som ett ”dialogt-arbetss?tt” – det vill s?ga vi f?r in information i ett digitalt format men n?r sj?lva handl?ggningen tar vid s? skriv information ut och hanteras manuellt.


Samtidigt ser vi idag tydliga m?nster i att fokus f?r en IT-avdelning f?rflyttas fr?n drift och f?rvaltning till utveckling av digitala tj?nster och f?rm?gor. I m?nga fall handlar det om att ta vara p? den information som finns, men som i m?nga fall kanske ligger ”isolerad” i enskilda system. F?rflyttningen kommer troligtvis initialt inneb?ra att en verksamhet inf?rskaffar sig fler system men som ?vertid kan harmonisera systemfloran och snarare g? mot konsolidering av system.

Till?mpningsomr?den

Lagar, regler och f?rordningar

Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

  • Egenkontroller
  • Ans?kan om skolskjuts
  • Kr?nkande behandling av elev
F? inspiration till processer som kan digitaliseras
KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
Interna best?llningar och godk?nnande

Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
Insamling av information

Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
?rendehantering

Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
En v?g in

Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
RPA

F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
Lagar, regler och f?rordningar
KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING
Interna best?llningar och godk?nnande
Insamling av information
?rendehantering
En v?g in
RPA
Lagar, regler och f?rordningar

Inom offentlig verksamhet finns det en uppsj? av arbetsmoment som styrs av olika lagar och regler, alltifr?n HSL och SOFS till skollagen eller principen av lika behandling. Skapa smarta IT-st?d med hj?lp av Barium Live som s?kerst?ller s?v?l regelefterlevnad och processefterlevnad som lika behandling.

  • Egenkontroller
  • Ans?kan om skolskjuts
  • Kr?nkande behandling av elev
F? inspiration till processer som kan digitaliseras
KONTAKTCENTER OCH ?RENDEHANTERING

Med Barium Live erbjuds en f?rdigpaketerad kontaktcenterl?sning som kan f?r?ndras och anpassa visuellt utefter verksamhetens behov och kommunens grafiska profil. L?sningen syftar till att f?rb?ttra hanteringen av ?renden och ge medborgarna en mer kvalitetss?krad och b?ttre service.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
Interna best?llningar och godk?nnande

Inom offentlig verksamhet ?terfinns m?ngder av arbetsmoment som fortfarande ?r pappersintensiva och manuella i sin hantering. Beh?righetsf?rfr?gningar, f?r?ndring av anst?llningsavtal, sjukanm?lan eller bokning av konferens ?r n?gra exempel d?r s?v?l Excel-filer som PDF:er och penna och papper utg?r arbetsverktyget. Information skickas med snigelpost och chefer jagas internt f?r signering av underlag.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
Insamling av information

Under ett verksamhets?r finns det en rad ?terkommande arbetsmoment som inneb?r att vi samlar in information, attesterar och godk?nner f?r att sedan sammanst?lla till en rapport. Det kan handla om alltifr?n felanm?lningar och synpunkter fr?n medborgare, till arvode f?r f?rtroendevald eller hantering av innovationsf?rslag.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
?rendehantering

Skapa skr?ddarsydda ?rendefl?den som handl?ggningsst?d bakom er e-tj?nster eller som komplement till de verksamhetssystem som inte st?djer era arbetss?tt. Skapa ett strukturerat arbetss?tt f?r handl?ggningen som str?cker sig fr?n e-tj?nsteplattform till interna verksamhetssystem och ut till externa entrepren?rer.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
En v?g in

Med Barium Live erbjuds en l?sning som hanterar ?renden fr?n s?v?l externa formul?r p? hemsidan som funktionsbrevl?dor. Hantera ?renden p? ett strukturerat - fr?n registrering till ansvarig f?rvaltning och hela v?gen ut till externa entrepren?rer - med automatisk ?rendetilldelning och Analysera och f?lj upp vilka ?rendetyper som ?r mest f?rekommande med hj?lp av smidiga statistik och rapporteringsm?jligheter.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras
RPA

F? ut mer v?rde av er investering i RPA. Kombinera Barium Live med en RPA-l?sning och flytta fokus fr?n att automatisera enskilda moment till se ?ver processen fr?n start till slut. F?nga upp ostrukturerad information och ?verl?mna strukturerad information till Roboten som fattar beslut och antingen flyttar arbetsuppgiften till n?sta roll eller system.

 

F? inspiration till processer som kan digitaliseras

GENOMF?R F?R?NDRINGAR SNABBARE

Nyttja Bariums plattform och metodik som en katalysator i f?r?ndringsarbetet. L?t verksamheten driva digitaliseringsarbetet med en plattform skapad f?r dem.

- Vi skulle inte ha lyckats ?stadkomma det vi gjort om vi inte hade haft tillg?ng till Bariums plattform. Det har gjort att vi snabbt kunnat utveckla omkring 25 olika applikationer som st?ttar verksamheten.

Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA) p? Resurscentrum Region Uppsala

?KA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA ADMINISTRATION

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.

- Med Bariums hj?lp och Barium Live som st?d f?r vi ett IT-st?d som vi kan anv?nda brett i organisationen och som vi dessutom kan komma ig?ng med direkt.

Ann Eberhardsson, Chef verksamhetsst?d, Uppsala Vatten

B?TTRE ?VERBLICK OCH KONTROLL

Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.

- Det har det g?tt v?ldigt snabbt och smidigt att samarbeta med Barium. Ett agilt arbetss?tt, flexibilitet, kreativa f?rslag, snabbhet och korta ledtider var andra f?rdelar. Tre utbildningsdagar, d?refter implementerades l?sningen p? ett par veckor.

Controller/Enhetschef, Svensk kommun

KOMPLETTERA BEFINTLIGA
SYSTEM

Bariums plattform kompletterar era befintliga verksamhetssystem s? att ni kan driva den digitala f?r?ndringen i h?g takt utan begr?nsningar fr?n era gamla system.

- En utav applikationerna som VGR och Barium tagit fram gemensamt har blivit s? framg?ngsrik att den sparar regionen n?stan 9 miljoner kronor varje ?r

V?stra G?talandsregionen 

L?S OM V?RA KUNDER

Region Uppsala tar ?gandeskap f?r sin egen digitaliseringsresa
F?retag Region Uppsala
Anst?llda ca 32 500
Oms?ttning: 2,3 md SEK
Bransch: Region
VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering
F?retag V?stra G?talandsregionen
Anst?llda ca 55 000
Oms?ttning: 62 md SEK
Bransch: Regioner
Uppsala vatten f?r b?ttre fl?de i processerna med hj?lp av barium
F?retag Uppsala Vatten
Anst?llda 220
Oms?ttning: 525 mn SEK
Bransch: Kommun/VA

MED BARIUM LIVE ERBJUDS

En digital-l?sning som st?djer era tv?rfunktionella arbetss?tt och samexistera med befintliga system som inte ?r ?ndam?lsenliga.

“Vi har efter diskussion med V?stra G?talands-regionen (VGR) f?tt nya uppslag p? l?sningar. Vi ?r ?vertygade om att vi, i och med att vi i stort s?tt har samma uppdrag, har mycket att vinna p? genom att samverka och l?ra av andra regioner/landsting.”

Marcus G?rg?rd, Chef Ekonomienheten och Enheten f?r Administrativ Automation (AdmA)
Region Uppsala

KUNSKAPSBIBLIOTEK

Produktblad 2019
Den mest moderna och intuitiva Low Code plattformen p? marknaden. Bygg kraftfulla applikationer som automatiserar era af [...] L?s mer
Kundcase VGR
VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

Vill du se exempel fr?n just din bransch?

Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

<sup id="eoggm"><small id="eoggm"></small></sup>
<rt id="eoggm"><xmp id="eoggm">
<rt id="eoggm"><small id="eoggm"></small></rt>
<rt id="eoggm"><optgroup id="eoggm"></optgroup></rt>
<acronym id="eoggm"></acronym>
<acronym id="eoggm"></acronym>
<rt id="eoggm"><small id="eoggm"></small></rt>
<acronym id="eoggm"><small id="eoggm"></small></acronym>
<acronym id="eoggm"></acronym>

bob体育如何

bet356|体育在线|网址投注

www4355娱乐

365体育平台

巨弘彩

大发888官方下载

澳门葡京赌场官网网址

乐彩网首页福彩下载

好运网站